Aanmelden leden

Via onderstaand formulier kunt u uw vechter(s) voor een evenement opgeven. Iedere vechter dient de jaarlijkse contributie (voor het jaar 2014 is dit 10,-) te voldoen en krijgt dan een startboekje van de MTBN. Let op, indien tijdens een wedstrijd blijkt dat een wedstrijd niet door kan gaan, wordt het bedrag niet terugbetaald, aangezien de contributie één jaar geldig is en het startboekje bij een volgend evenement gebruikt kan worden. Daarnaast dient iedere vechter een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen bij de inschrijving.