Huisregels

 De Muay Thai bond Nederland is een convenantpartner van de Nederlandse Vechtsportautoriteit:

Gedragsregels MBTN

De MTBN verbiedt het gebruik van doping ten strengste!!!

Wegen en keuren:
Trainer, manager en/of coach meldt zich met de deelnemer(s) op de aangegeven tijd bij de weging van de bond. Na de wegingstijd is inschrijven niet meer mogelijk. De MTBN accepteert geen excuus en is hierin onverbiddelijk. Iedere deelnemer is verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, waarvan een kopie aan de bond wordt gegeven.
Het gewicht dient in overeenstemming te zijn met die van de officiële gewichtsklasse waarin hij/zij zich heeft opgegeven. De deelnemer wordt gekeurd door de aanwezige arts. Deze beslist of de deelnemer kan of mag deelnemen. Zijn advies is bindend
Deelnemers zijn verplicht kort geknipte nagels te hebben
Kleding en uitrusting:

Een originele Muay Thai broek. Vrouwen mogen een legging dragen onder de Muay Thai broek.
Enkelsokken zijn toegestaan één per voet, zonder tape of verband eronder.
Bokshandschoenen worden vóór de wedstrijd door de bond verstrekt.
Hoofdkap en beenbeschermers zijn bij de Jeugd en bij de N klasse verplicht. De deelnemers moeten hier zelf voor zorgen. Indien nodig kan de bond zorgen voor een hoofdkap.
Handbandages dienen uitsluitend en alleen ter preventie van blessures. Deze worden gekeurd door een official. 

Mond -en kruisbeschermer zijn verplicht.
Vaseline is alleen toegestaan in het gelaat rondom de ogen.
Het dragen van sieraden en piercings in vechtuitrusting is niet toegestaan.
De coach en verzorgers dragen gepaste (uniforme) sportkleding.

Let op: spijkerbroeken en nette broeken zijn aan de ring niet toegestaan.
Opkomen naar de ring:
De vechters moeten geheel vecht klaar zijn als zij worden opgeroepen. Houd rekening met een sneller einde van de voorgaande wedstrijd. De opkomstmuziek van alle klassen, behalve A klasse, mogen niet langer duren dan 1 minuut. De muziek moet vóór de wedstrijd bij de DJ worden aangeleverd, voorzien van naam, sportschool en nummer. Heb je geen opkomst cd, dan draait de DJ zijn eigen intro muziek. In de regel wordt eerst de blauwe hoek opgeroepen, daarna de rode hoek.
Groeten:
In het midden van de ring brengt de deelnemer eerst een groet naar de hoofdjurytafel, dan naar de andere zijden van de ring en tenslotte naar de scheidsrechter. Als in de hoek de verzorging klaar is, controleert de scheidsrechter de vechter in vechtstaat. Na de controle wordt geen verzorging of smeersels meer toegestaan.
Hand geven:
Alleen bij de eerste -en de laatste ronde van de wedstrijd behoren de beide vechters elkaar op een sportieve manier de bokshandschoenen te schudden. Na de wedstrijd gaan beide vechters naar de hoek van de tegenstander om elkaar de hand te schudden c.q. te feliciteren.
Hoek:
Per hoek mogen maximaal drie personen, ingepaste uniforme sportkleding staan.
De coach en/of verzorgers blijven tijdens de wedstrijd op hun (zit) plaats of gehurkt, maar niet in of aan de ring. De coach is verantwoordelijk voor het publiek van zijn deelnemer en moet zorgdragen dat zij niet bij de ring komen staan. Indien men zich hier niet aan houdt, kunnen maatregelen door de bond genomen worden. Uitsluitend één persoon mag coachen en aanwijzingen geven. Tijdens de rustpauze van de wedstrijd is maximaal één verzorger toegestaan binnen de ringtouwen. Bonken op de ringvloer ter aanmoediging en/of trekken aan de touwen is niet toegestaan. Het betreden van de ring zonder toestemming van de referee wordt bestraft met een OW of opgave. Bij blessures tijdens de wedstrijd is alleen de ringarts in de ring toegestaan. De hoek moet droog gehouden worden en vrij gehouden worden van verzorgingsmateriaal.

Protest:
Indien een deelnemer of de begeleidende sportschool van mening is dat de uitslag van de jury en/ of een beslissing van de scheidsrechter in strijd is met het wedstrijdreglement, kan hier tegen een protest worden ingediend, mits het een B of A klasse partij betreft!

Er kan geen protest worden ingediend voor jeugd, nieuwelingen en C-klasse partijen. Het protest dient schriftelijk en direct na de wedstrijd worden ingediend bij de hoofdjury. Een protestformulier kan de trainer afhalen bij de hoofdjury of downloaden van de website van De MTBN. Protesten op uitslagen worden afgehandeld door officials die niet aanwezig zijn geweest bij de wedstrijd waartegen protest is ingediend. Om het protest aan te vragen dient een bedrag van €450,- betaald te worden, welk uitsluitend bij een gegrond verklaring wordt teruggestort!
Sportief gedrag:
Obscene gebaren, grove taal, agressief gedrag en of bedreigingen behoren niet in en aan de ring. In die ring heeft de vechter een voorbeeldfunctie voor zijn supporters en publiek. De vechter is de ambassadeur van de ringsport en draagt zijn/haar sportiviteit over aan anderen, die altijd beloond wordt met applaus. Toon respect voor je mede sporter en medemens.
Calamiteiten:
Bij calamiteiten dienen de vechters en verzorgers ten alle tijde gehoor te geven aan de instructies van de medewerkers van de MTBN, de medewerkers van de organisatie, beveiligers, politie, brandweer en/of andere hulpverleners. Indien er bedreigingen en/of andere misdragingen naar bovengenoemde personen wordt vertoond, zal er door de MTBN aangifte gedaan worden.
Beknopte Thaiboks regels:
Bij jeugd is stoten en trappen naar het hoofd niet toegestaan. Clinch technieken moeten actie vol zijn en geen belemmering zijn voor de snelheid van het gevecht.
In de A en B klasse zijn knieën en ellebogen toegestaan; met elleboog beschermers is het naar het hoofd toegestaan. De bond zorgt voor de elleboogbeschermers. Backfist/spinning backfist is toegestaan. Geen touwen vasthouden, in welke positie dan ook. Bij het vasthouden van een been van de tegenstander moet direct een techniek volgen. Als een vechter een ander lichaamsdeel dan zijn voeten op de ringvloer heeft, mag er niet verder worden gevochten. De andere stelt zich sportief op en wacht tot zijn tegenstander zich weer optimaal kan verdedigen. Indien de scheidsrechter een vechter “aantelt”, gaat de andere vechter naar de verste neutrale hoek (witte hoek). De scheidsrechter begint pas met tellen als hieraan gevolg wordt gegeven. Tijdens de wedstrijd mogen de vechters niet op de ringtouwen staan of zitten. De vechter die aangeteld is, moet de wedstrijd in fitte staat kunnen hervatten. Na de 8 tellen staat hij in vechthouding (handen hoog). Als de vechter niet in vechthouding staat, wordt vastgesteld dat deze opgeeft, of sprake is van een knock-out. De vechter wordt dan volledig tot 10 uitgeteld door de scheidsrechter. Alle werptechnieken (judo) zijn verboden.
Beknopte K-1 regels:
Clinchen is niet toegestaan
In de A en B klasse zijn knieën naar het hoofd toegestaan. Backfist/spinning backfist is toegestaan. Geen touwen vasthouden, in welke positie dan ook. Bij het vasthouden van een been van de tegenstander moet direct een techniek volgen. Als een vechter een ander lichaamsdeel dan zijn voeten op de ringvloer heeft, mag er niet verder worden gevochten. De andere stelt zich sportief op en wacht tot zijn tegenstander zich weer optimaal kan verdedigen. Indien de scheidsrechter een vechter “aantelt”, gaat de andere vechter naar de verste neutrale hoek (witte hoek).De scheidsrechter begint pas met tellen als hieraan gevolg wordt gegeven. Tijdens de wedstrijd mogen de vechters niet op de ringtouwen staan of zitten. De vechter die aangeteld is, moet de wedstrijd in fitte staat kunnen hervatten. Na de 8 tellen staat hij in vechthouding (handen hoog). Als de vechter niet in vechthouding staat, wordt vastgesteld dat deze opgeeft, of sprake is van een knock-out. De vechter wordt dan volledig tot 10 uitgeteld door de scheidsrechter. Alle werptechnieken (judo) zijn verboden.