Trainers diploma A

Lerarenopleiding

De lerarenopleiding start één keer per jaar en duurt tien maanden. Er zijn 17 cursusdagen op zaterdagen van 10:00 tot 17:00 uur.

Toelatingseisen

Deze opleiding is toegankelijk voor de geslaagden van de MTBN assistent-lerarenopleiding, of voor leraren die aan kunnen tonen dat zij over het gewenste kennisniveau beschikken. Voldoe je niet aan de eisen, maar denk je toch toegelaten te kunnen worden, stuur dan een mail naar info@demtbn.nl 

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Anatomie: Het maken van een bewegingsanalyse van een techniek uit het Muay Thai/ Muay Boran
  • Fysiologie: EHBSO: Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken
  • Pedagogiek: Het maken van een pedagogisch actieplan over een leerling met een ziekte/afwijking. Bijvoorbeeldeen leerling met ADHD
  • Praktijk: Het eigen maken van de Thaise benamingen; Mae Mai technieken; Look Mai technieken; scheidsrechter & jurycursus; stage van 20 uur.
  • Aan het einde van de opleiding doe je examen voor de 10e khan.

Kosten

Wat zijn de kosten voor de Muay Thai lerarenopleiding en wat krijg ik voor mijn geld?

15 lesdagen van 10:00 tot 17:00 (+2 extra dagen voor examens, dus 17 in totaal)
Scheidsrechter en jurycursus
Uitgebreide lunch inclusief drank is inbegrepen
Stagebegeleiding
De MTBN steun en advies bij evenementen
Cursusgeld: € 750,00
Cursusboek, graduatieboek en  studie map: € 100,00
Examen/ certificaat inbegrepen (na slagen): € 125,00
Kosten gehele lerarenopleiding € 975,00